Kouzelný souboj

© Dušan Janovský, 1997

Úvod

V kouzelném souboji se střetávají dvě postavy disponující magií - tzn. kouzelníci, druidi a některé nestvůry. Při souboji na sebe protivníci navzájem sesílají bezmagová Zaklínadla kouzelného boje, jiná kouzla nejsou přípustná.

Záleží na tvůrci tažení, zda chce ve svém tažení využívat Magický souboj. To znamená, že někdy se na něj hraje a někdy ne. Kouzelný souboj je vlastně hra sama o sobě, účastníci do něj vstupují bez ohledu na to, kolik mají magů nebo životů. Jediný vliv na Gawaina je ten, který vyplyne z postihu poraženého.

Pravidla souboje

Zaklínadla

Zaklínadla se dělí do tří sad. Každá sada pak obsahuje pět zaklínadel. Nejdůležitější jsou zaklínadla elementární, ta odpovídají pěti magickým živlům.

Zaklínadla:

Elementární Druhotná Rozhodující
VODA LÁVA SŮL
MRÁZ KREV SLUNCE
SMRT KUŇ OREL
LES OLEJ VÍTR
OHEŇ MOST KOV
Specifická: PAS, VYHRÁL JSEM, PROHRÁL JSEM

Vedení souboje

Souboj zahajuje ta strana, která jej iniciovala. Oba soupeři se střídají v sesílání zaklínadel. Obvykle svým zaklínadlem reagují na předchozí útočné zaklínadlo soupeřovo - tato akce se nazývá "nucené seslání".

Někdy však bylo předchozí soupeřovo zaklínadlo sesláno pouze v "obranné verzi" - potom tedy následuje "volné seslání" - účastník souboje smí seslat libovolné zaklínadlo, protože obranná verze předchozího zaklínadla nepředstavuje hrozbu, na niž by bylo nutno reagovat. Hráč musí při každém svém volném sesílání použít jiné zaklínadlo, aby se hra nezacyklila.

Na každé útočné zaklínadlo existují jen právě dvě jiná zaklínadla, jimiž lze odpovědět. V následující tabulce je výčet možných odpovědí.

VODA:         MRÁZ,    Les

MRÁZ:         SMRT,    Oheň

SMRT:          LES,         Voda

LES:             OHEŇ,     Mráz

OHEŇ:         VODA,    Smrt

LÁVA:         VODA,      MRÁZ

KREV:         MRÁZ,      SMRT

KŮŇ:           SMRT,      LES

OLEJ:           LES,          OHEŇ

MOST:         OHEŇ,      VODA

ROZHODUJÍCÍ: Vyhrál jsem, Prohrál jsem

Malá písmena značí obrannou verzi zaklínadel. Slova psaná velkými písmeny jsou obranou i útokem zároveň. Druhotná zaklínadla se dají seslat jen po obranné verzi nebo na začátku souboje, tedy jen při volném sesílání. Totéž platí pro zaklínadla rozhodující.

Slabina a rozhodnutí

Každý účastník souboje má svou slabinu. Ta spočívá v tom, že nemůže při nuceném sesílání seslat jedno z elementárních zaklínadel. Které zaklínadlo to bude, si každý určí před soubojem a napíše jej na papír, jenž vzápětí odloží. Papír slouží pro případnou kontrolu.

Cílem hry je uhodnout soupeřovu slabinu a při příležitosti volného seslání vyslovit rozhodující zaklínadlo, na něž nebude moci soupeř kvůli své slabině reagovat. Avšak určí-li někdo špatně slabinu, takže bude odpovězeno na jeho rozhodující zaklínadlo, prohrává.

Rozhodující zaklínadlo Slabina

SŮL VODA
SLUNCE MRÁZ
OREL SMRT
VÍTR LES
KOV OHEŇ

Příklad: Sůl lze zničit pouze rozpuštěním ve vodě. Pokud někdo vodou disponuje, na seslání soli může reagovat, a tedy vyhrál. Je-li však voda jeho slabinou, po soupeřově seslání soli reagovat nemůže, takže prohrává.

Důležité pravidlo: Při volném sesílání lze použít vlastní slabinu. (Kromě úplně prvního zaklínadla v souboji.)

Pravidla průběhu

K pronesení zaklínadla by mělo stačit 15 sekund. Kdo nemá, co by řekl, prohrál. Souboj je možno kdykoliv v jeho průběhu vzdát. Místo volného sesílání lze říci PAS, právo volného sesílání tak přejde na soupeře. Není přípustné nechat si radit od cizích osob. Účastníci souboje si nesmějí během souboje dělat poznámky, musí se řídit jen pamětí. Nelze nic číst, ani tabulku zaklínadel.

Takto jsou pravidla kompletní. K jejich plnému pochopení je třeba čtení opakovat. V dalším textu je jen význam výhry, rozbor a výklad podtextu pravidel.

Návaznost na Gawaina

Magického souboje se smí zúčastnit kouzelník, mág a druid. Magický souboj se navozuje kouzelným slovem "MENTOS" (Stojí nula magů.) Na něj lze odpovědět buď dalším slovem "MENTOS" - výzva je přijata, napíší se slabiny a vyzývající útočí první; nebo může odpověď znít "CHA" - dotyčný je proti vyzvání na souboj odolný (podle vtipu), či není schopen se souboje zúčastnit, v tom případě řekne "ŽEBY".

Při každém magickém souboji se pochopitelně může vybrat jiná slabina. Dva protivníci se mohou při jednom setkání utkat pouze jednou.

Soupeři se musejí plně koncentrovat na souboj. Jsou nezranitelní a sami nečinní vně. Vítěz si může vybrat postih poraženého, pokud nebylo určeno předem, o co se hraje.

Postavy v družině nemohou bojovat proti sobě v přítomnosti cizí postavy.

Vyhodnocení

Vítěz souboje si může vybrat jeden postih poraženého:

 1. Ubere poraženému polovinu aktuálních životů (zaokrouhluje se v neprospěch poraženého).
 2. Ubere poraženému polovinu aktuálních magů (zaokrouhlování stejné).
 3. Smí zdarma seslat libovolné (jemu dostupné) kouzlo, jehož cílem je poražený.
 4. Může žádat prozrazení pravého jména.
 5. Může žádat prozrazení zranitelnosti (dostane přesné odpovědi, tzn. typ zranitelnosti, k tomu ještě obast zranitelnosti na těle (existuje-li)).
 6. Může poraženého přinutit k domluvě pod hrozbou nějaké výše uvedené sankce. Poražený nemusí souhlasit.
 7. Od postihu lze upustit.

Strategie

Pokud existuje vítězná strategie, liší se případ od případu, podle kombinace slabin. Lze však určit několik zásad, na které jistě každý snadno přijde. Ta nejzákladnější zásada je užívat co nejméně obranné sesílání, aby soupeř neměl příliš velký manévrovací prostor. Druhá zásada spočívá v dobré paměti. Je třeba vědět, která elementární zaklínadla soupeř použil v nuceném sesílání a která ještě ne. Taktéž se doporučuje užívání co nejmenšího počtu druhů elementárních zaklínadel, aby soupeř nemohl určit slabinu.

Význam ve hře

Hlavní důvod existence magického souboje je možnost ohromení lidí, kteří nevědí, o co jde. Dalším důvodem je zvýhodnění zkušených hráčů s dobrou pamětí a logickým uvažováním.

Magický podtext

Elementární zaklínadla představují magické živly. Tyto živly na sebe navzájem působí. Na těchto působeních a vztazích jsou založeny odpovědi na jednotlivá zaklínadla. Podle těchto vztahů si lze odpovědi snadno zapamatovat. Je efektní, pokud se zaklínadla pronášejí přímo v těchto souvislostech, tím se dostáváme ke stylizovanému sesílání.

Stylizované sesílání

Místo prostého pronášení zaklínadel je možno zahrnout je do vět. Věta obvykle značí útočné použití zaklínadla, pokud je však ve větě použito sloveso "zastavit" či "skončit", jde o obranné použití. Předkládám znění všech vět, které však mají být pouze inspirací. Není totiž nad improvizaci, nechť si každý vymyslí své věty stejného smyslu.

Vzorové věty

 • Voda mrazem ztuhne. Vodu zastaví les.
 • Smrt je silnější než mráz. Oheň skončí mrazivý pocit.
 • Smrt nestačí ničit, co se v lese narodí. Voda zastaví příchod smrti.
 • Oheň dokáže spálit les. Mráz zastaví růst lesa
 • Voda oheň uhasí. Oheň skončí svou smrtí, když uhasne
 • Lávu zchladí voda i mráz
 • Chladná krev není krví. Krev může zemřít.
 • Kůň může zemřít. Kůň v lese zabloudí.
 • Olej se v lese vstřebá. Oheň olej zapálí.
 • Most může shořet. Voda most odplaví.
 • Sůl se rozpustí ve vodě. Vyhrávám.
 • Slunce ustoupí jen mrazu.
 • Orel může být zabit.
 • Vítr může dout na pláních, ale do lesa nepronikne.
 • Kov lze v ohni roztavit.
 • Stupně dokonalosti

  Podle toho, jak hráči a organizátoři ovládají pravidla magického souboje, stanoví tvůrce na začátku tažení, jak dokonale se bude magický souboj hrát.

  Při nultém stupni si smějí hráči dělat poznámky a nahlížet do pravidel. Ale nesmí se jim radit.

  Při prvním stupni se nesmějí dělat poznámky.

  Pokud nebude stanoveno jinak, hraje se podle druhého stupně, bez čtení a psaní.

  Třetí stupeň vyžaduje stylizované sesílání.

  Čtvrtý stupeň se smrtelníků netýká. Protože některé hráče nebaví magický souboj v češtině, překládají si zaklínadla do jiných jazyků a při jejich pronášení používají přesně určená gesta. Širší popis tohoto umění zde není možný, navštiv Její Magnificenci Gendrim nebo Jeho Příšernost Nekrona.


  Gawain, fantasy hra naživo: www.gawain.pc-slany.cz
  Na hlavní stránku - Píše Yuhů - Mail: dusan@pc-slany.cz
  Smrt vtipným skřetům!