Nabývání schopností

Během hry hráči získávají zkušenost a vrchy, to se jim hodí na zlepšování vlastností. U družiníků v Gawainovi rozlišujeme dva základní typy vlastností postav. Jedním typem jsou vlastnosti tabulkové (počet životů, magů), druhým typem jsou volné schopnosti (zbraně, kouzla, dovednosti).

Zkušenosti

Zkušenosti ve formě bodů (zkratka Zk) hráči dostávají během hry od organizátorů za herní úspěchy. Hodí se jim to jednak kvůli zisku vrchů, ale hlavně se tak zlepšují tabulkové schopnosti. Typickou tabulkovou schopností je počet životů. Každé povolání má tabulku, ve které je napsáno, kolik životů (nebo jiných tabulkových hodnot) může hráč mít při určitém počtu zkušeností. Jakmile se dostane na takovou zkušenost, ihned se změní vlastnosti.

Příklad: Brit s jednadvaceti Zk má 4 životy. Jakmile dosáhne 40 Zk, přibude mu pátý život (podle tabulky).

Vrchy

Volné schopnosti si hráč zapisuje podle své potřeby. Přitom je omezen počtem vrchů. Vrchy jsou takové jakoby studijní body. Každá volná schopnost má určitou cenu ve vrších. Po jejím zapsání se daný počet vrchů odečte. Příklad: Válečník Brit má 13 vrchů a chce si zapsat obouruční meč za 10. Zapíše si ho a zbudou mu 3 vrchy. Ještě si chce zapsat malý štít za 4, ale na to zatím nemá.

Vrchy se získávají hlavně za zkušenost (také za titul a jako prémie). Při zisku každé páté zkušenosti automaticky přibývá jeden vrch. (Herní prémie jsou spíše vzácností, ale může se stát, že někdo za něco dostane mimořádné vrchy. Titul popisuji níže.) : Válečníku Britovi, který má 21 Zk, zbyly tři vrchy. Čtvrtý mu přibude, až dosáhne 25 Zk. Pak si bude moci malý štít zapsat a nezbudou mu žádné vrchy.

Titul

Titul je vlastnost hráče, která vyjadřuje, kolik tažení už odehrál. Na prvním tažení je na prvním titulu, na druhém je na druhém atd. Tituly se počítají i za organizaci. Takže se dá zhruba říci, že na n-tém tažení jsem na n-tém titulu. (Platí to jenom zhruba, totiž v případě, že si tituly počítám jen pro jedno povolání. Jinak se to musí dělit.)

Za titul se dává jednak počáteční zkušenost (pětinásobek titulu minus pět) a počáteční vrchy (pětinásobek titulu ). Přitom za počáteční zkušenost se vrchy nedávají.

Tvůrce tažení má právo tituly neuznat nebo snížit. (To ale nemá vliv na budoucí hry.)

Brit je na svém druhém tažení, má tedy druhý titul. Takže na začátku měl pět zkušeností a deset vrchů.

Jak je to v praxi

Výše popsaný systém se může zdát poněkud složitý. Ale kdo jej zkusí pochopit, tomu se to brzy povede. Další zdánlivý problém je fakt, že se všechno musí zapisovat. Proto na to jsou takové křížkovací tabulky. Každý hráč jednu na začátku hry vyfasuje a do ní si to všechno píše. Dokonce na to nemusí mít ani tužku, dá se to propichovat.

Alternativní modely

V současnosti vymýšlíme jednodužší systémy přestupů. Je mnoho možností, nejčastěji promýšlené změny jsou tyto:

 • Zkušenost se ve družině dělí rovným dílem.
 • Zkušenosti se nezískávají po setkáních, ale po chodech jako určitý paušál.
 • Schopnosti se zapisují pouze při spaní.
 • Na začátku si hráči vyberou schopnosti a dostanou vlastnosti jako kdyby měli počáteční zkušenost (za titul) plus nějaký paušál. Při hře už by zkušenost nedostávali a schopnosti s vlastnostmi by zůstaly neměnné.
 •  

  Gawain, fantasy hra naživo: www.gawain.pc-slany.cz
  Na hlavní stránku - Píše Yuhů - Mail: dusan@pc-slany.cz
  Smrt vtipným skřetům!