Počítání času

Herní čas v Gawainovi se liší od normálního, reálného času. Zatím, co v reálném světě uběhne jeden den, v herním světě Gawaina je to asi jeden týden.

Chody

Základní časovou jednotkou je jeden chod.  V reálném světě jsou to přibližně dvě hodiny, v herním čase odpovídá jednomu dni. (Nejmenuje se to den, protože by se to pletlo s reálnými dny.) Jedno tažení má tři až osm chodů, nejčastěji kolem pěti. V jednom chodu družina zvládne kolem pěti setkání.

Pokud se hraje podle modelu "svět", je konec chodu pevně vázán na nějaký reálný čas. Nejčastěji po dvou až třech hodinách.

Spaní

Chod pro družinu začíná a končí spaním. Spaní trvá deset minut reálného času. Kromě jiných efektů se při spaní každému hráči vyléčí jeden život.

Kdy se spí

V první řadě musí tvůrce tažení rozhodnout, kolik buce chodů a kolikrát se spí. (Počet spaní = počet chodů minus jedna.) Pak už existují tři základní způsoby, jak určit, kdy začíná nový chod (a tedy kdy má družina spát):

 • Jeden způsob se používá ve "světě" a odvozuje se od reálného času - řekne se například, že se spí v jedenáct, ve dvě, v půl páté, v půl sedmé a v osm. Přestože by se to dalo použít i pro tažení, dělá se to zřídka.
 • Druhý způsob vychází ze scénáře tažení. Prostě se do scénáře napíše, po potkání které postavy nebo na jakém místě mají družiny spát. (Musí to tam být tolikrát, kolikrát se má spát.) Družině se potom řekne organizační zpráva, že mají spát. Tento způsob se používá docela často, nyní se ale nejvíce používá způsob třetí.
 • Vůdci družiny se před hrou řekne, kolikrát smí během tažení s družinou spát (počet chodů minus jedna) a oni se zařídí podle sebe. Vyplývá to z filosofie, že družina má v herním světě na splnění úkolu určitý počet dní. Pokud se budou zpočátku loudat (tedy spát  častěji), ke konci tažení jim jako nezbude čas (takže nebudou moci spát a využívat výhod ze spaní plynoucích).
 • Význam chodů pro organizaci

  Je jednoduchý. Pokud není organizátorů víc než asi tucet (a to snad není nikdy), hraje každý organizátor v každém chodu jednu postavu. Samozřejmě z toho pravidla existuje nespočet výjimek, ale základní myšlenka taková je. Družiny spí také proto, aby se organizátoři stihli přemístit.

  Podle chodů se také měří trvání dlouhodobých efektů jako například nabíjení artefaktů, opravy zbroje, trvání očarování nebo soustředění kouzelníků.


  Gawain, fantasy hra naživo: www.gawain.pc-slany.cz
  Na hlavní stránku - Píše Yuhů - Mail: dusan@pc-slany.cz
  Smrt vtipným skřetům!