Základní kouzla

V Gawainovi existuje mnoho kouzel, většina je tajná. Ale základní kouzla jsou veřejná a jejich znalost se vyžaduje od každého hráče i organizátora. Zde jsou kouzla a principy kouzel popsány jen v náznacích a velmi neúplně. Trochu lepší popis je v Základních pravidlech, úplnou informaci obsahuje tajná Kouzelnická kniha. Tam jsou vedle přesných účinků a podmínek uvedeny i ceny.

DUMDUM — Blesk

Zasažená postava si odečte jeden život. Normálně hlásí JAU, jako by byla zasažena mečem.

AVENE — Přikování k zemi

Cílová postava je na jednu minutu jednou nohou přikována k zemi. Minuta se odhaduje.

NONARM — Zahoď zbraň (rozžhavení)

Cílem kouzla je zbraň. Ta se po okouzlení rozžhaví tak, že ji majitel musí zahodit. Tuto zbraň nesmí do konce souboje použít majitel ani nikdo jiný.

SOMNOS — Usni

Cílová postava je uspána na dvě minuty. Je to ale spánek kouzelný - okouzlená postava je nezranitelná. Pokud na ní nějaký nepřítel zaútočí, útok se nepočítá a postava se probouzí.

TOPIBOL — Rozvaž šátek

Cílová postava musí zrušit všechna svá šátková kouzla.

MULTIPLIKO — Hromadné sesílání

Toto kouzlo je předložka. Její použití znamená, že následující kouzlo je sesíláno na všechny nepřátelské postavy.

REKRAX — Zruš kouzlo

Cílem kouzla není postava, ale zaklínadlo. Toto kouzlo fakticky do veřejných kouzel nepatří, ale je dobré vědět, že existuje.

Principy kouzel

Dosah kouzel

Dosahem kouzla se myslí vzdálenost, na jakou kouzlo funguje. U většiny kouzel je dosah „přítomnost“, což je přibližně 10 metrů. Přibližně! Jiným častým dosahem je dotyk rukou nebo holí.

Trvání kouzla

Pokud není přítomen časoměřič nebo rozhodčí, dobu trvání okouzlení odhaduje okouzlená postava. (To se týká kouzel Avene a Somnos.) Je to praktické a většinou kvůli tomu hádky nevznikají. Konec okouzlení se hlásí heslem KŘUP.

Předpony

Kouzelníci se baví tím, že před zaklínadla přímých kouzel kladou různé předpony (ULTRA a podobně). Zjednodušeně řečeno, je to úplná zbytečnost, protože se tím účinek kouzel nemění. (To se týká předpon, pozor, MULTIPLIKO je předložka.)

Neznámé kouzlo

Na neznámé kouzlo se reaguje heslem ŽEBY?

Zákaz

Kdo při hře pronáší zaklínadla, aniž na to má právo, podvádí nejhnusnějším způsobem. Je to naprosto neomluvitelné.

Organizátoři

Co do znalosti kouzel se organizátoři dělí do tří skupin. Nejnižší druh zná jenom základní kouzla, stejně jako hráči. Prostřední skupina organizátorů zná i účinek tajných kouzelnických kouzel, aby věděli, co se to na ně kouzlí. Také rozumějí vtipu a předponám. Nejvyšší část organizátorů sama aktivně ovládá kouzlení, případně magický souboj. Kouzelníci z řad hráčů mají být informováni, kteří organizátoři patří do nejnižší skupiny a na něž tedy nemá smysl kouzlit tajná kouzla.

Druhy kouzel

V Gawainovi existují tři základní skupiny kouzel: kouzla přímá, šátková a vysvětlovaná. Mezi kouzla přímá patří všechna výše uvedená, informace o přímém kouzlu se předává zaklínadlem. Šátková kouzla se sesílají uvázáním šátku určitým způsobem, jejich držiteli dávají určitou výhodu. Vysvětlovaná kouzla na sebe sesílají přátelé (např Síla).


Gawain, fantasy hra naživo: www.gawain.pc-slany.cz
Na hlavní stránku - Píše Yuhů - Mail: dusan@pc-slany.cz
Smrt vtipným skřetům!