Pravidla Trojzubce 99

Podle těchto pravidel se hrál 20. Gawain. Do příští podobné hry by se pravidla měla zdokonalit, proto pište návrhy, zkušenosti a názory. Pravidla pro boj se zřejmě přizpůsobí SPB podle FASu. Příští hra pravděpodobně na jaře 2001.


Herní systém - Povolání a zbraně - Pravidla pro boj - Podřezávání - Léčení - Glejty a oživování - Oddíly - Věže - Přestupy - Artefakty a modlitby - Organizace - Speciality příšer - Kouzla - Amen

Úvod

Trojzubec je strategická lesní bojová hra, při níž se bojuje dřevěnými meči. Pravidla se opírají o soubojový systém Gawaina. Povaha hry Trojzubce se inspiruje hrami Fraška, Silmarillion a Pán prstenů. Pravidla jsou psána stručně, u čtenářů předpokládám hrubou znalost podobných her.

Herní systém

Protivníci a barvy

Hrají proti sobě dvě strany, pro jednoduchost jsou označované jako černá a bílá strana. Hráči jednotlivých stran by měli mít převažující barvu kostýmu, která odpovídá jejich straně, popřípadě rase. Navíc má každý hráč mít proužky látky dané barvy (základní a doplňkové), které se budou nosit kolem ruky, aby byla identifikace nesporná. Bílá strana může v kostýmu volně používat bílou barvu, černá černou. Podle rasy se volí doplňkové barvy. Za bílou stranu budou hrát lidé (modrá), elfové (zelená) a trpaslíci (žlutá). Na černé straně budou figurovat kostlivci (fialová), skřeti (červená) a temní elfové (hnědá).

Může to vypadat jako strašně svazující systém, ale jde jen o to, aby se dalo na první pohled poznat, zda hráč patří ke straně bílé nebo černé. Kostým je naprosto povinný. “Kdo nebude mít kostým, pude do prdele”, pravil Králíček. Věřte tomu.

Žádný hráč nesmí bez svolení organizátorů během hry změnit stranu.

Legendy

Existuje země, ve které byla rozdrobená knížectví. Ale přišel Nekron a začal si svou mocí zla jedno knížectví po druhém podmaňovat. Nyní se knížectví spojila, aby zlu vzdorovala. To se ale nepodaří nadlouho, snad leda by byl zničen Nekron. Je mocný, vtipný a špatně zranitelný. Leč existuje mytická zbraň, která by proti němu určitě platila: Velký trojzubec. Neví se ale, kde je, a navíc ho prý hlídá mocný Nenelgoth. Nekron se Trojzubec snaží vypátrat a zničit dříve, než se jej zmocní spojenectví knížat. Váhy se naklánějí. Kdo bude pro zisk Trojzubce ochoten obětovat více? A komu dříve dojdou síly?

Cíl hry

Cílem hry je zničit nepřátelskou stranu. To se ale sotva podaří bez zisku Velkého trojzubce. Trojzubec může každá strana získat poté, co se jí podaří sehnat sto padesát (možná víc, bude upřesněno) herních bodů. Body může strana získat například za dobytí věže, za zisk artefaktů nebo za plnění různých úkolů. A body jsou ve skutečnosti to, o co se hraje.

Povolání a zbraně

Existují dvě povolání: voják a kněz.

Kněz

Knězem se nemůže stát každý, limit je šestina armády (případně rozhodne konkurz). Kněz může používat jednoručák nebo obrannou hůl.

Voják

Vojáci mohou používat tyto různé kombinace zbraní:

Všichni mohou používat dýku. Jsou zakázány dva meče nebo kombinace meče, dýky nebo hole.

Délky zbraní

Myslí se celá délka.

Parametry zbraní

Povolený materiál dřevo, kov lze použít jen jako materiál na záštitu. Zbraň nesmí mít ostré konce nebo nebezpečné hrany. Luky nejsou omezeny, raději si ale berte slabší. Šípy musejí mít bezpečné špičky, to jest měkkou věc nejméně 3 cm v průměru.

Místo meče se mohou používat sekery. Jsou jednoruční a obouruční, délky jsou stejné jako u mečů, zraňují stejně jako meče. Ostří sekery musí být z měkkého materiálu (jekor apod.). Teoreticky je možno připustit ještě měkké mlaty a kyje, ale rozhodně nebudou povolovány řemdihy.

Zbraně se mohou zkoušet na majitelích. Organizátoři si vyhrazují právo vyloučit zbraně příliš dlouhé nebo potenciálně nebezpečné a to i bezprostředně před hrou.

Pravidla pro boj

Kdo znáte soubojový systém Gawaina, můžete možná tuto část přeskočit.

Zásah

Hraje se na zásahy, zasažený si odečte jeden život. Zásah platí do trupu, horních částí končetin, do kolen a loktů. Do hlavy, krku, do rozkroku, předloktí, lýtek a bot zásah neplatí. Za zásah se považují řezy a seky, ne body a pomalé doteky. Všechny zásahy jsou rovnocenné (kvůli jednoduchosti počítání). Teoreticky se mohou vyskytnout i silnější kouzelné útoky.

Při šermu je zakázáno

Jau

Kdo je zasažen, odečte si jeden život. Kvůli přehlednosti a kontrole se to dělá přesně určeným způsobem: Když je někdo zasažen, řekne JAU. Od té doby je chvilku nezranitelný až do té doby, než nahlásí svůj počet životů. (Počet životů se hlásí stylem mínus, to znamená, že se hlásí počet, který chybí do maxima.) Mezitím nesmí nic dělat, přesouvat se a nemůže být nijak zraněn. (Říkáme, že je v "klidu".) Má právo vstát.

Sousek

Když se náhodou dva protivníci zasáhnou navzájem v jeden okamžik, platí oba zásahy. Padl-li ale jeden zásah trochu dříve než druhý, druhý není platný.

Ostatní hesla

MIMO se říká namísto JAU, když je zasažena nezranitelná část těla (boty, oči apod.). CHA se říká, pokud zranění neplatí kvůli nějakému kouzlu nebo nezranitelnosti. Heslo BUM používá útočník poté, co zasažená postava nereaguje na útok. Není přípustné říkat BUM ještě před zásahem či není-li zásah zřejmý. PRAVIDLO se hlásí při nejasnosti ve výkladu pravidel nebo při nedorozumění. Uprostřed boje jej smí použít jen organizátor.

Chytání zbraní

Kdo chytí soupeřovu zbraň za čepel, je zraněn za život a musí zbraň pustit. Na rozdíl od jiných her se v Gawainovi nesmí chytat zbraň za záštitu. Ani protivníkovo tělo se nesmí držet.

Úmrtí

Když má hráč nula životů, je mrtvý. Sedne nebo lehne si na zem (zcela povinně). Může se kousek přemístit, aby nepřekážel dalšímu boji. Položí všechny herní předměty (kromě zbraní). Odevzdá glejt svému přemožiteli. Není-li přemožitel nablízku nebo se o glejt nehlásí, glejt se roztrhne. Po boji může vstát a jít se oživit. Mrtvá postava nesmí sdělovat informace, nesmí nic nosit. Dá si meč přes rameno na znamení mrtvoly. Dostane-li se náhodou k boji, sedne si na zem nebo se odklidí pryč.

Podřezávání

Když se dostanu k nějakému nepříteli zezadu tak, že o mně vůbec neví, a lehce mu přejedu dýkou po krku, je to za 5 životů. Stačí však, aby napadený i jenom naznačil úhyb, a už se to nepodaří. Nelze používat v boji, o dobývání nemluvě. A buďte, prosím, opatrní, je to nebezpečné.

Léčení

V každé věži si může hráč doplnit životy rychlostí jeden život za tři minuty (toto číslo může být změněno). V obléhané věži se nelze tímto způsobem léčit.

Kněží se téměř nijak neliší od vojáků. Rozdíl je v tom, že mohou léčit. Mají určitý počet magů (standardně 4). Při přestupu jim přibudou dva magy. Za jeden mag mohou vyléčit jeden život. Léčená postava musí sedět nebo ležet, trvá to nejméně dvě sekundy. Sebe léčí ulehnutím na dvě sekundy a odečtením magu. Magy si kněží mohou doplnit na maximum tříminutovou meditací ve svatyni. Každá strana má nejméně tři svatyně. Kněz nemůže meditovat dvakrát za sebou ve stejné svatyni, leda by všechny ostatní byly zničené.

Glejty a oživování

Každý živý hráč má mít na rameni připnutý glejt, to bude takový malý papír. Jednou připnuté glejty jsou nepřenositelné. Mrtvá postava svůj glejt odevzdá přemožiteli (nelze-li tak učinit, zničí jej). Nový glejt se může získat oživením. Existují dva typy glejtů, nazýváme je malý a velký glejt.

Velký glejt

Velký glejt je standardní, dává držiteli čtyři životy. Dá se získat oživením v hlavní věži. Mrtvá postava přijde, setrvá tři minuty a pak (od organizátora) dostane velký glejt a bude mít jeden život. Ostatní si může jakkoli doléčit. Může se stát, že velký glejt nebude hráči vydán a dostane pouze malý (dojdou-li velké glejty nebo když se někdo bude chodit oživovat přespříliš často).

Malý glejt

Malý glejt (2 životy) získává hráč při nestandardním oživování. To je buď při doplňování oddílu, nebo jako člen domobrany dobývané věže. Postava s malým glejtem je považována za méněcennou. Nemůže velet oddílu, nemůže přestupovat a používat magii. Má-li živá postava malý glejt a přijde si pro velký do hlavní věže a dostane ho, setrvá tři minuty a pak má už tři životy.

Oddíly

Každý hráč patří do nějakého oddílu. Příslušnost k oddílu platí po celou hru, přestupy hráčů mezi oddíly budou povolovány výjimečně. Pro příslušníky oddílu je výhodné držet se pohromadě a poslouchat velitele. Oddíl má čtyři až šest hráčů.

Velitel

V oddílu se zvolí velitel, kterým zůstává do první smrti. Pak se může v klidu zvolit nový. Velitel musí mít velký glejt. Velitel oddílu má mimořádný bonus + 1 život.

Doplňování oddílu

Nejvýznamnější výhoda oddílu je “doplňování”, což je vlastně částečné oživování. Používá se na výpravách, aby se hráči nemuseli vracet po každém úmrtí. Doplňování trvá tři minuty. Smí se uskutečnit za následujících podmínek:

Pak si mrtvoly mohou připnout malé glejty (těch u sebe nosí velitel deset, dobírají se na hlavní věži). Nebo má-li někdo jen jeden život, smí si druhý doléčit. Doplňování se smějí zúčastnit pouze příslušníci jednoho oddílu, nelze se doplnit do cizího oddílu.

Věže

Bude se hrát i o věže. Na začátku hry bude mít každá strana asi pět věží. Dobytím cizí věže získává strana 10 herních bodů. Ztrátou věže body neztrácí. Věže se nedají bourat (ale můžou spadnout při zemětřesení).

Věž je v terénu vyznačena provázkem nataženým mezi stromy. Mezi dvěma stromy je provázek přerušený - to je brána. Kolem brány je vyznačeno brániště. Bránou lze procházet směrem ven libovolně, dovnitř věže lze vstoupit jen se svolením velitele posádky. Nebo po dobytí.

Dobývání

Dobývání věže může zahájit velitel nepřátelské strany, který s sebou má nejméně dva další členy svého oddílu. Zařve “dobýváme věž!” Od té doby se bojuje v bráništi. (Při masivnějších výpravách je dobré pozvat rozhodčího.)

Brániště

Brániště je velký obdélník kolem brány, zasahující polovinou do věže a polovinou ven. Je širší než samotná brána, přibližně čtyři krát čtyři metry. Do brániště smějí při dobývání vstoupit jen tři hráči z každé strany. Vlastně to bude taková aréna. Symbolizuje to úzký prostor můstku a cesty před hradní bránou.

Hráči jedné strany se mohou v bráništi střídat, vždy tam ale mohou být maximálně tři. Ostatní hráči do brániště nesmějí zasahovat. Mohou ale normálně bojovat mimo brániště, pokud mají s kým. Hráči z brániště nesmějí útočit okolo, ale mohou zaútočit na postavu prchající z brániště, stihnou-li to.

Žádná mrtvá postava nesmí při obléhání vejít do věže, nezemřela-li v bráništi. Stejně tak žádný mrtvý obránce nesmí projít ven, dokud trvá obléhání.

Domobrana

Obránci mají během obléhání uvnitř věže šest malých glejtů domobrany (šest na každé obléhání). Jindy než při obléhání tam nejsou. (Ve věži bude zásoba glejtů domobrany a na začátku obléhání se jich šest dá stranou na určité místo.) Malý glejt si smí vzít (nemusí se připínat, ale je to lepší) mrtvý obránce, který podlehl v bráništi (jeden hráč během jednoho obléhání maximálně třikrát). Může si ho vzít hned po smrti a může jít hned bojovat do brániště (a to dokonce i tehdy, když je ve věži sám).

Pokud obléhání skončí a někdo bude mít glejt domobrany, nesmí se vzdálit od věže víc než na dohled. Může si glejt domobrany nechat nebo sundat a jako mrtvola se jít standardně oživit.

Konec obléhání

Jakmile útočící strana při dobývání nemá živou postavu v bráništi a nikdo se do něj nechystá, věž se ubránila, obléhání skončilo. Z věže mohou obránci vyjít a může se občerstvit zásoba glejtů domobrany.

Když v bráništi není žádný obránce (ani se tam nechystá vstoupit), útočníci smějí projít z brániště do věže a zbylí obránci by se měli vzdát. (Teoreticky by žádní zbylí být neměli, měli by zemřít v bráništi.) Hráče nelze brát do zajetí, takže milost nebo poprava.

Střelba

Střílet mohou obránci přes bránu i nad hradbami. Útočníci smějí střílet jen přes bránu na hráče, co nejsou v bráništi. (Stejně tak je to s kouzly.) Přitom postavy v bráništi nejsou zranitelní střelami ani kouzly. Pokud ovšem lučištník nebo kouzelník vstoupí do brániště, jeho zásahy jsou platné.

Na věžích mohou být papírové koule (v omezeném množství, řekněme 10), které představují smůlu a kamení. Taktéž s nimi nelze útočit do brániště.

Hlavní věž

Hlavní věž lze dobývat až po dosažení 100 herních bodů (tento počet může být před hrou změněn). Je-li hlavní věž dobyta, přesouvá se oživovací organizátor na jinou zvolenou věž nebo do terénu.

Přestupy

Každý hráč může zdokonalit svou postavu, pokud nasbírá dostatečné množství nepřátelských glejtů. Odnese je do hlavní věže a tam dostane bonus (zpravidla život navíc). Pokud později umře, o bonus i o všechny další získané glejty přichází. Získané glejty by se neměly předávat, ale teoreticky jsou darovatelné mezi členy oddílu. První bonusový život se dává za tři nepřátelské glejty, druhý za šest, třetí za devět atd. Malé glejty se počítají za polovic.

Artefakty a modlitby

Artefakty

Skoro nejdůležitější věci, o které se bude hrát. Artefakty se náhle zjevují na určitých místech, ale dá se to předpovědět (to umějí králové, kněží a zvědové). Někdy je potřeba o ně bojovat, zejména pokud nepřátelé předpoví tentýž čas a místo. Za jeden artefakt bude kolem deseti herních bodů.

Modlitby

Modlitby jsou nesmírně důležité, a to zejména pokud je nouze. Z historie jsou známy příklady, kdy si věřící vymodlili na svoji ochranu ghůly, ďábly, draky, grifiny nebo anděly. Možná půjdou vymodlit informace, kouzla atd. Božstva si lze naklonit modlitbami a dary (jídlo, květy, zpěv; maso, bahno, krev).

Bonusy za body

Po dosažení určitého počtu bodů získává strana nějakou výhodu. Přesný popis těchto výhod budou mít vládci stran.

Organizace

Organizátoři mají vždycky pravdu. U mnoha bojů budou organizátoři v roli rozhodčích. Je třeba respektovat jejich rozhodnutí. Budete-li s ním nesouhlasit, řešte to později a pokud možno v klidu. Dohodnou-li se nepřátelské strany, mají moc přehlasovat rozhodčího. Dostanete-li se mezi hráči do sporu, řešte to v klidu a věcně. Pozvěte si na to nějakého moudrého organizátora. On vám řekne, že je všechno v pohodě a že si máte přinejhorším navzájem roztrhat občanky.

Speciality příšer

Létání

Postava s roztaženýma rukama létá. (Smějí to dělat jenom postavy, které tu schopnost mají.) Přitom není zasažitelná ruční zbraní, jedině šípem nebo kouzly. Po dosednutí na zem přestává mávat a může normálně bojovat.

Nezranitelnost

Některé příšery jsou špatně zranitelné, respektive jsou zranitelné jenom něčím nebo někam. Na všechno ostatní říkají CHA.

Kouzla

Některé cizí postavy budou možná umět kouzlit. Mají k dispozici tato čtyři standardní gawainská kouzla, jejichž zaklínadla a účinky by měli všichni znát. Kdo je zná, může přeskočit. Koho to nebaví číst, nemusí, ale pak bude za hlupáka.

DUMDUM - Blesk

Zasažená postava si odečte jeden život. Normálně hlásí JAU, jako by byla zasažena mečem.

AVENE - Přikování k zemi

Cílová postava je na jednu minutu jednou nohou přikována k zemi. Minuta se odhaduje.

NONARM - Zahoď zbraň (rozžhavení)

Cílem kouzla je zbraň. Ta se po okouzlení rozžhaví tak, že ji majitel musí zahodit. Tuto zbraň nesmí do konce souboje použít majitel ani nikdo jiný.

SOMNOS - Usni

Cílová postava je uspána na dvě minuty. Je to ale spánek kouzelný - okouzlená postava je nezranitelná. Pokud na ní nějaký nepřítel zaútočí, útok se nepočítá a postava se probouzí.

MULTIPLIKO - Hromadné sesílání

Předložka, která umožňuje sesílání kouzla na všechny přítomné nepřátele.

Vysvětlované kouzlo

Kouzlící postava řekne “kouzlím”, něco sešle a pak účinek vysvětlí.

Svitky

Kněží budou moci sesílat kouzla ze svitků (pokud jim budou rozumět). Svitky se musejí najít a jsou na jedno použití.

Dosah kouzel

Dosahem kouzla se myslí vzdálenost, na jakou kouzlo funguje. U většiny kouzel je dosah “přítomnost”, což je přibližně 10 metrů. Přibližně!

Trvání kouzla

Pokud není přítomen časoměřič nebo rozhodčí, dobu trvání okouzlení odhaduje okouzlená postava. (To se týká kouzel Avene a Somnos.) Je to praktické a většinou kvůli tomu hádky nevznikají. Konec okouzlení se hlásí heslem KŘUP.

Neznámé kouzlo

Na neznámé kouzlo se reaguje heslem ŽEBY?

Zákaz

Kdo při hře pronáší zaklínadla, aniž na to má právo, podvádí nejhnusnějším způsobem. Je to naprosto neomluvitelné.

Amen

Sepsal Yuhů po poradě s Králíčkem, Gendrim, Egonem a Letem. Je 5.45 hodin po půlnoci, 27. 4. 1999

Upravili Yuhů a kocour Ajči po poradě s Králíčkem 3. 5. 1999, čas 3.05 ráno.

Tato pravidla jsou definitivní, leč mohou se ještě změnit v některých hodnotách a doplnit o případné dotazy.

© Dušan Janovský 1999

[Akce/Trojzubec/patka.htm]