RONOV

Popis knížectví
Napsal Ibris Lesliter

Zeměpisné poměry

Knížectví Ronov rozkládá se na dvou kopcích - na Ronovu a na Typylu. Velkou část rozlohy pokrývají lesy, ale jsou zde i úrodná pole. Teče tu i větší řeka, jmenuje se Kvilda. Pouště ani bažiny zde nejsou. Povrch kraje je vcelku rovný, nejsou tu rokle ani prudké srázy. Cesty jsou dobře udržované, i tak ale existují místa, kam se nelze dostat tak snadno. Na vrcholu Ronova stojí knížecí hrad, říká se mu Hrobák. V jeho okolí se rozkládá městečko Karkul.

Hospodářské poměry

Početnější obyvatelstvo kraje se zabývá zemědělstvím, pěstuje se tu obilí a fazole. Mnohokrát jsem spatřil i hořčičná pole nebo lány lnu. Často lze potkat dřevorubce. Lesy jsou zde milé a ztepilé. Z domácích zvířat jsou nejčastější krávy, jalovice, telata, býci a volové. Mléka bývá nazbyt. Těží se tu železo, cín a pískovec. V Ronově se dá obvykle nakoupit dobré brnění zdejší výroby. Populace Ronova je nemalá, obecně se dá říci, že je to bohatý kraj.

Politika

Formálně je ronovský kníže Hiaf vazalem krále Gawaina. Dá se říci, že tomu tak skutečně je, ba dokonce platí včas a v plné výši stanovenou daň. Jeho manželka Headis na mě však působila dojmem, že kdyby bylo na ní, nikomu se nic platit nebude. Celkem vzato by se Ronov mohl snadno osamostatnit a naše království by s tím moc nenadělalo. Příslušnost Ronova k Partel Gawain je dána historickým vývojem. Momentálně se Ronov rozvíjí, zejména společensky, uvidíme, co přinese budoucnost. Kníže Hiaf je mezi lidem velmi oblíben, ne tak naše království.

Historie

Dějiny Ronova jsou dobře zmapované do dávné minulosti, snad dokonce až k Velkému šlehu. Asi před 500 lety se Ronov stal královstvím. Krátce poté čelil za vlády Roklisy velkému dračímu útoku. Vyšel z něj dobře. Roklisa byl dobrý vládce, založil dlouhou dynastii. Jeho potomci ovšem časem popustili otěže vlády, a tak se na jejich území vzniklo mnoho malých hrádků s odbojnými pány.
Před 300 lety využili sousedé Ronova jeho nestability a vtrhli do země. To je první válka Ronovská. Na straně útočníků bojovali i Gawainovi rytíři. Válka skončila takzvaným Řetězovým mírem - vyčerpaná invazní armáda se spokojila se skromnou kořistí a formálním příslibem poddanství, na důkaz čehož ronovský král Ludrek pověsil na známém rozcestí u hranic masivní a těžký řetěz. Pověst praví, že ho po šedesáti letech sežral drak Andůberokochol, když se chystal Ronov vyplenit, pak si to ale rozmyslel a uletěl.
Ronovští z toho měli obrovskou radost, neboť se tím vyřešily dvě věci. Jednak se zbavili draka, jednak se tím potvrdilo zásahem vyšší moci, že Ronov je suverénní. Brzo je ale radost přešla. Drak se vypravil do Laugatoky a úplně tento sousední kraj zničil. Zničení a nazlobení obyvatelé Laugatoky uprchli do Ronova, jenže nepřišli vhod, a tak začala druhá válka Ronovská. Skončila vítězstvím Ronovských, ale nebylo to snadné. Poražení Laugatočané se po čase vrátili domů, protože Andůberokochol umřel. Tvrdí se, že se přežral melounů, ale já tomu nevěřím. To bylo před 237 lety.
Před asi 140 lety do Ronova prchá před draky jiný národ, není jasné, odkud. Tentokrát je Ronovští přijali a dobře udělali, byl to totiž národ nepočetný, ale velmi pracovitý a vzdělaný. Říkalo se jim Hmmo, to znamená "zamlklí". To oni začali chovat krávy a těžit cín.
Snad to byli oni, kdo pozvedl sebevědomí a kulturu Ronova tak, že se ronovští králové začali válčit. Poslední ronovský král se jmenoval Barbana. Ve třetí Ronovské válce bojoval s Gawainovým královstvím, které bylo tehdy oslabené bojem o trůn. Barbana byl ale zabit v Bitvě u kaštanů, porazilo ho naše vojsko vedené Bobem Murou. Tím končí Roklisova dynastie zároveň s nezávislostí této země. Je tomu již 78 let. Od té doby je v knížectví pohoda a nuda.
Vypsal jsem nejdůležitější části ronovské historie, jak jsem ji shledal v pramenech. Mám ale zvláštní pocit, že jsem něco důležitého vynechal. Znovu jsem všechno prošel. Nevím. Snad nějaký druhotný projev kultury, opír
Vím. Už vím. A jsem si jistý, přestože se mi tomu nechce věřit.
Od časů Roklisy V RONOVĚ NEBYL ŽÁDNÝ DRAK.


Gawain, fantasy hra naživo: www.gawain.pc-slany.cz
Na hlavní stránku - Píše Yuhů - Mail: dusan@pc-slany.cz
Smrt vtipným skřetům!