Dopis z říše

"Tady se vám nemůže nic stát", vysvětloval Muaetl, "jste mými hosty. Ale s další cestou vám nemohu pomoci a vrátit se podle mě nemůžete. Byl bych rád, kdybyste u mě zůstali alespoň týden."

"Děkujeme ti za laskavost, ale už jsi pro nás udělal příliš. A kdyby se proslechlo, že skrýváš špehy ze svobodných zemí, císař by tě nechal popravit, ať už máš ve své marce jakoukoli moc."

Muaetl si pohrával s vykládanou dýku, kterou dostal darem od svých hostů Belaura a Fenestia. "Vím dobře, co si doma můžu dovolit. A klást odpor tyranskému císaři je mou svatou povinností."

"Nejlépe mu uškodíš", vložil se do hovoru Fenestius, "pustíš-li nás zítra s lehkým srdcem na cestu. Jsme ti vděčni za pohostinnost i za to, že jsi nás zbavil pronásledovatelů, ale opravdu spěcháme."

"To nerad slyším, vždyť v dnešní době je společnost odvážných cestovatelů tak vzácná. Nu, alespoň vám ukáži mapy." Muaetl pokynul komořímu, který rychle podal staré pergameny. "Cestu přes Pláně znáte. Nebude lehká, ale kdybyste se přes ně snad dostali, nesmíte do Jerdolu vejít branou. Všude tam mají velmi bdělé stráže a váš trik s převlekem tentokrát nemůže vyjít."

"Vlastně už jednou zklamal," přerušil knížete Belaur. "Netušili jsme, že je císařská armáda tak bdělá a mocná i kolem tvé marky."

"Je odporně bdělá. Vlastně se divím, že mě Císař ještě tou svojí armádou nesesadil. Vsadím se, že jenom hledá záminku."

"Možná si jen uvědomuje i tvou sílu. Nechce riskovat rozprášení své moci kvůli jednomu knížeti, který i tak platí daně."

"Vidím, Belaure, že říšské politice příliš nerozumíš. A o daních již přede mnou nikdy nemluv! Ale vraťme se k Jerdolu. Plán ukazuje místo, kde by měla vést pod hradbami tajná chodba. I když ji projdete, budete muset být ve městě opatrní. A tenhle nákres patří k hostinci U vola. Z něj zase vede chodba pod Hladkou věž. Na vrcholu věže má být poklad a v něm Charubolt. Už ta cesta je nesmyslná, však pomyslete, co bude všude stráží. Navíc ani nevím, jak vyšplhat na vrchol věže."

Oba hosté se významně podívali do rohu. Nyní si Muaetl všiml pozorněji sluhy, jemuž dříve nevěnoval pozornost. "Myslel jsem, že je to tvůj podkoní."

"Je a není," odpověděl Bauer. Neznámý tiše vstal, mlčky se uklonil a opět se nehlučně posadil. Přinesl jsem pro něj pohár, dolil víno a pak mně Muaetl posunkem naznačil, abych odešel pro hosty obkreslovat mapy.


Císař odložil pergamen. "Je to celkem zajímavá zpráva. Kdy přišla?"

Ministr zpráv zvedl hlavu: "Muaetlův komoří dorazil včera večer, když jsi spal spánkem moudrých, Ó, Ty mocný. Nechtěl jsem tě budit, ale sám jsem již učinil všechna nezbytná opatření."

"Ten agent přišel osobně? Co je to za hlupáka?"

"Vždy informoval spolehlivě," namítl ministr, "ale teď udělal chybu."

"To byla jeho poslední. Po výslechu ať je okamžitě popraven!"

"Už byl vyslechnut. Ti špehové ze zámoří prý z Muaetlova hradu vyrazili před pěti dny. Podle všeho mířili do Jerdolu. Poslal jsem po třech holubech varování a sám Fév tam okamžitě vyrazil."

"Fév? Ten čaroděj si dělá co chce. Za chvíli mi bude rozkazovat. Proč nepočkal na mé rozhodnutí?"

"Ó, Ty mocný, víš sám že Fév se rozhoduje rychle a sám. Říkal, že celá věc spěchá."

Císař se vrátil k tématu: "Pověz mi, ministře, co mohou ti špehové v Jerdolu hledat?"

"Nejspíše zloději starožitností, ta dýka, kterou dali Muaetlovi, byl podle všeho pěkný kousek. V Jerdolské Hladké věži je prý starožitností spousta. Celý poklad."

"Celý poklad, ano, to je. A dobře střežený, pokud vím." Panovník se odmlčel. "Ale co je to ten Charubolt?" Nikdo neodpovídal. "Písaři, co je Charubolt?"

Opatrně jsem zvedl hlavu: "Nevím pane, Ó Ty mocný. Nejspíše cizojazyčné označení černého drahokamu." Opět jsem se sklonil a byl jsem rád, že zde není Fév, který by mě bystře usvědčil ze lži.

Můj králi, posílám ti tuto zprávu neprodleně, abys věděl, že Belaurova mise je prozrazena. Fév si jistě poradí, ne nadarmo se mu říká "Ten, kdo obrací srdce." Vědět tak dříve o věrolomnosti Muaetlova komořího! Ale nejsem ministr zpráv, jen první písař. Teď dopadla katova sekyra - doufám, že neskončím stejně.

Květ


Rejstřík:

Belaur
válečník šlechtického původu, který se vypravil do Jerdolu
Belaurův sluha
záhadná postava, patrně zloděj
Císař (Ó ten mocný)
vládce Říše
Fenestius
učenec, který šel s Belaurem
Fév
císařův dvorní kouzelník
Hladká věž
jerdolská posvátná a kouzelná pokladnice
Charubolt
předmět, o který jde
Jerdol
jedno z císařských měst proslulé dobrým opevněním
Květ
Císařův písař, náš agent, autor dopisu, patrně jen krycí jméno
Ministr zpráv
Císařův velitel rozvědky
Muaetl
kníže císařské marky
Muaetlův komoří
bývalý císařův agent, autor první části dopisu
Pláně
kraj mezi Jerdolem a Muaetlovou markou proslulý nebezpečním
Říše
stát, který ovládá téměř celý jeden kontinent
U vola
hostinec v Jerdolu
Zámoří (z pohledu Říše)
náš kontinent se svobodnými královstvími

Gawain, fantasy hra naživo: www.gawain.pc-slany.cz
Na hlavní stránku - Píše Yuhů - Mail: dusan@pc-slany.cz
Smrt vtipným skřetům!