Žalozpěv za Irgalem

Kam se poděl smělý Irgal?
kde se jeho kosti válí?
úsvitem ni za soumraku
nejsou slyšet kroky jeho.

Povídají bujné trávy
o osudu Divokého:
divočina osudem mu
vyleptána byla v tělo.

"Slyš nás pane Amanůven -
divoký a mocný v boji,
ty, jenž drtíš na potkání
nepřátele všeho druhu -

chceš-li orat v jarním čase,
zapřáhni svou silnou pýchu
jinak v kraji Amanůven
nedostaneš kyprou půdu".

Těžké mraky krajem plují
hustou prozpěvují píseň,
kterak Irgal v hrobě leží
bez darů a opuštěný.

Povídají bujné trávy
o osudu divokého,
v jeho městě mocných věží
chladný vítr zuby cení.

Vysvětlující poznámky

Amanůven je marka Gawainova království. Název je složenina Amai - nůvenoi (pl), což znamená "země trav". Asi před sto lety se odehrály události, které jsou podkladem Žalozpěvu. Válečný hrdina Irgal Divoký se nepohodl s králem a odešel do vyhnanství právě do Amanůvenu. Tam se pokusil  založit v divočině kolonii, dokonce nechal vystavět Město Věží, ale nakonec neuspěl. Postupně jej (různými způsoby) opouštěli jeho synové, až zůstal sám uprostřed hrstky plebejů a divočiny. Kraj byl osídlený zlými bytostmi a divoký, půda neúrodná. Sužována nepřátelskými vpády a Irgalovou krutovládou se marka vylidnila a Město věží postupně zpustlo. Nakonec i sám Irgal padl v boji a byl pohřben, čímž končí historie pokusu o ovládnutí země trav.

Podle vyprávění Irgalových současníků vlastnil tento válečník kouzelný meč Uárnáuril, částečně díky němuž v mládí proslul hrdinskými skutky. Kam se meč poděl po hrdinově smrti, není známo, ač se to leckdo pokoušel zjistit. A právě pátračům, kteří do Amanůvenu přišli dlouho po Irgalově smrti, bývá připisováno autorství Žalospěvu (zejména podle otázky "kde se jeho kosti válí" a údaji, že leží v hrobě bez darů). Ale podle narážky na Irgalovu pýchu lze při hledání autora soudit na jeho současníky. Nebo se hledači meče inspirovali staršími, neznámými prameny.


Gawain, fantasy hra naživo: www.gawain.pc-slany.cz
Na hlavní stránku - Píše Yuhů - Mail: dusan@pc-slany.cz
Smrt vtipným skřetům!