Les Thilin

převzato z knihy Huest b Partelo Gawain

„Pestrý je Thilinský les, nejkrásnější pak na podzim. Listí javorů obarví se do barev pestrých, buky je zlatem a bronzí doplňují: Zelené pak ještě větve smrků zanechávají v té nádheře barvu naděje.

V dnešních časech však není radno chodit obdivovat krásu zdejší přírody. Snad i barvy listí potemněly od stínu, jenž se nad lesem snáší. Moudří snad již porozuměli příčině toho zmaru, prostým lidem však není tomu rozumět dáno. Leč povídají se věci různé.

Někdo spatřuje vinu za temnotu Thilinu na bedrech odbojného knížete Saura, sterý si vystavěl hrádek na Horním zubu – to je kopec v té části lesa, jež již nepatří království našemu. Saur posílá své prudiče do vzdálených dílů lesa, aby tam tropili neplechu.

Jiní však tvrdí, že uprostřed lesa Thilinu otevřela se země a vznikla tam jeskyně. Jeskyni té říkají místní „Komáří." V oné díře usídlil se zlý duch, který silami a kouzly nečistými kazí půdu a vzduch otravuje. Podmanil si některá zvířata a ptáky, ba i lidi, aby jeskyni hlídali a nosili mu poklady. Ovšem dohromady se tomu příliš nevěří.

Snad se hvozd sám svou mocí časem napraví, nebo snad časem budeme moudřejší."


Gawain, fantasy hra naživo: www.gawain.pc-slany.cz
Na hlavní stránku - Píše Yuhů - Mail: dusan@pc-slany.cz
Smrt vtipným skřetům!