Pala Kartel

Já posel Tirtuzol, vyslanec Krále Gawaina ve Východním Záhraničí, posílám tento list na Gawainův dvůr ku královu obeznámení se s poměry zde panujícími.

1. Zeměpisné poměry

Krajina Blízkého východu jest krajinou nevýraznou, obzvláště ve srovnání s mojí domovinou. Rozkládají se zde řídké lesy a chudé pastviny, občas rozdělené mělkými říčkami. Jediná velká řek v těch krajinách je nazvána Berudit, což znamená „Jílová", o její mohutnosti ale nemohu nic určitého prohlásit, neb jsem ji neviděl na vlastní oči a vím o ní jen z vyprávění domorodců. Jak jsem se mohl přesvědčit, domorodci z vchodu často zveličují mohutnost zeměpisných útvarů. Tak jsem se kupříkladu dozvěděl o „mohutném a strašném „pohoří jménem „Ghó", když jsem však k němu se svými průvodci dorazil, nepřipadalo mi větší než kopce, na nichž si u nás chlapci hrají na medvědy a zajíce. Průvodci však nechtěli ani pomyslet na překonávání srázů a roklí, a tak jsme se na druhou stranu „hor" dostali tunelem vedoucím pod a skrze pohoří Ghó. O jiných horách v těch zemích jsem neslyšel, kromě tří kopců nedaleko našich hranic, jejich jména však neuvádím, neb jsou neslušná.

Podnebí je zde mírné, snad jen trochu sušší než u nás

2. Hospodářství

Převažujícím odvětvím ve využití půdy je zde lesnictví, proto se zde staví téměř výhradně ze dřeva, kamenné stavby jsou řídké. Na polích se pěstují chudé obiloviny, zpravidla dvojpolním systémem. Domácímu zvířectvu dominují ovce.

Železo se, pokud vím, vyrábí pouze v královském městě Rubenu (to znamená asi rubín), ale nikoli ve velkém množství. Rudy jsou zde nedostatkové, dřevěným uhlím zde však rozhodně nikdo nešetří.

Obyvatelstvo je usedlé, vesnice nepočetné, čítající jen několik málo rodin.

3. Politické poměry

Formálně patří celý Blízký východ pod správu Bílé koruny (Pala kartel), které nyní vládne královna Tuana pátá. Ovšem zdůrazňuji, že pouze formálně. Leč dovolil jsem si navázat s Její královskou výsostí diplomatické kontakty, neboť právě její trůn je zárukou stability a monarchistických principů v oblasti.

Mám-li vypsat další politické útvary v této zemi, jsem na rozpacích, neboť žádný zdejší vůdce lupičů, ba ani šlechtic neplatící daně, není hoden být uváděn v contextu s Jejím veličenstvem Tuanou. Nicméně musím zmínit alespoň knížete Rozhu, který je našemu království nejblíže. Neplatí daně a protože si vydržuje vojsko, označila jej královna zároveň za vůdce lupičů. Ovšem takových knížat a zemanů je v této zemi nemálo, takže je nehodlám všechny jmenovat. Někteří ale berou do svých služeb skřety z jihu a jiní zase podlehli lákadlu lidovlády, říkají tomu democratie, zrůdnému to společenskému systému, o jehož rizicích se jistě nemusím zmiňovat.

Z toho, co jsem zmínil, vyplývá skutečnost, že ve Východním Záhraničí není pevné vlády. Pamětliv našich principů musím však doporučit, abychom poskytli co nejširší podporu Jejímu veličenstvu Tuaně.

4. Historie

Ve zdejších krajích nežije mnoho mně sympatických mudrců a řeči starců jsou zmatené, proto si myslím, že více o historii Východů a Kala partel by bylo lze nalézti v naší královské knihovně v Rovesenu. Přesto alespoň v kostce i to málo, co je dobré vědět:

Minulá století jsou zahalena mlhou zapomnění a to, co jsem o nich slyšel, lze spíše zařadit do kategorie legend.

Před sto lety se zdejší kraje sjednotily pod Bílou korunou, které vládl starý rod Murtafi. Toto sjednocení je podepřeno znamenitým příběhem, v němž hraje nemalou symbolickou roli koruna ze stříbra a perel, prostě korunovační klenot. Snad i její ztráta před deseti lety urychlila rozkladné procesy v království. povídá se, že ji ukradl kníže Ňuf a než zemřel, ukryl ji v „Hrbolaté věži." Nikdo ale neví, kde by to mohlo být.


Gawain, fantasy hra naživo: www.gawain.pc-slany.cz
Na hlavní stránku - Píše Yuhů - Mail: dusan@pc-slany.cz
Smrt vtipným skřetům!