Nástin organizátora

Organizátor je vlastně chudák. Slíbí tvůrci, že mu bude organizovat a pak už jenom čeká, co ten si na něj vymyslí. A tvůrce si vymyslí, že organizátor bude hrát třeba žábu, skřeta a mudrce. Měl by mu to říct alespoň týden předem, aby si na to organizátor sehnal kostýmy a sebral odvahu. V lepším případě to chudákovi organizátorovi řekne předem, v nejhorším případě až na místě.

Každý organizátor musí dobře znát Základní pravidla (v to patří základní kouzla a pravidla pro boj). Ti lepší by měli znát kouzla a většinu hráčských schopností.

Při hře si pak organizátor musí uvědomit, který je chod. Potom se podívá do popisu tažení, co má hrát. Popis tažení je papír, který má tvůrce vydat před tažením a ve kterém má být všechno. (Vypadá to jednoduše, ale jsou s tím spojeny čtyři problémy: většinou to nikdo nenapíše, a když, tak jsou tam jenom zbytečné údaje. I kdyby tam všechno důležité bylo napsáno, tak se to stejně každému organizátorovi ztratí. A když to někdo neztratí, tak si to stejně nepřečte.) Nebo se zeptá tvůrce (pokud je k sehnání), nebo si vzpomene, co měl hrát.

Pak si vezme věci, a jde si stoupnout do terénu (pokud ví kam, to je podobná historie). Tam se převlíkne a čeká na družinu, která tu už musí být každou chvíli. Za dvě hodiny projde kolem jiný organizátor, který řekne, že už jdou. Za půl hodiny přijde družina.

Organizátor má vědět, co má hrát. Někdy je přítelem družiny a má si s nimi povídat a jindy s nimi má jako nepřítel bojovat. Asi ve čtvrtině případů si družina povídá déle s nepřáteli a lépe si zabojuje proti přátelským postavám. Poté, co si družiny zabojují nebo obstarají informace, odejdou. A organizátor může začít přemýšlet, co má hrát v dalším chodu.

Role pro organizátory mohou být nejrůznější. Platí ale zásada, že zkušenějším a znalejším se udělují důležitější role.


Gawain, fantasy hra naživo: www.gawain.pc-slany.cz
Na hlavní stránku - Píše Yuhů - Mail: dusan@pc-slany.cz
Smrt vtipným skřetům!