Úvod do pravidel Gawaina

Nástiny povolání - Některá pravidla - Systém textů - Principy pravidel - Trojzubec

Informace obsažené v těchto textech jsou převzaty ze Základních pravidel a jsou neúplné. K dispozici jsou Základní pravidla jako soubor .doc 95 vhodný pro tisk a Zestručněná základní pravidla Součástí Základních pravidel jsou Standardní pravidla boje podle FASu, která jsou společná většině podobných českých her.

Stručně to hlavní z pravidel

Každý hráč patří do družiny. Družina má 5 členů. Každý hráč má nějaké povolání, existují čtyři základní: Válečník, Zloděj, Léčitel a Kouzelník. Povolání se liší výzbrojí a schopnostmi, to je v příručkách.

Každý hráč má určitý počet životů. Hraje se na zásahy mečem nebo střelami, kdo je zasažen, odečte si jeden život. Klesne-li počet životů hráče na nulu, je mrtvý a končí.

V terénu, jímž družina prochází, jsou rozmístěni organizátoři a hrají cizí postavy nebo příšery. Podle úspěchu setkání bude mít družina usnadněná nebo zkomplikovaná následující setkání.

Po setkání přiděluje organizátor hráčům zkušenost. Každý hráč si svou zkušenost počítá a zapisuje. Jak se zvyšuje zkušenost, zlepšují se vlastnosti postavy a přibývají studijní body zvané vrchy.

Většina kouzel je tajná, ale existují i kouzla veřejná. Hráči se musejí podřídit účinkům veřejných kouzel. Jejich seznam je součástí Základních pravidel. Kouzla se se sílají zaklínadlem a někdy navíc šátkem.

Nástiny povolání

Zde byste mohli nalézt bližší informace o jednotlivých povoláních, nejsou to však příručky, jenom takové popisy možností: válečník, zloděj, léčitel, kouzelník. Příručky a někeré další tajné části pravidel ve Wordu si může stáhnout ten, kdo zná hesla.

Kromě základních povolání existují i pokusy o povolání další, praxe však nastoluje otázku, zda jsou potřeba.

Některá pravidla

Pod Těmito odkazy popisuji jinými slovy to, co je v Základních pravidlech: základní kouzla, parametry zbraní, pravidla pro boj, nabývání schopností podle vrchového systému, počítání času, ceník herních předmětů. Akce se dělají buďto podle modelu tažení, nebo svět.

Systém textů pravidel

Pravidla Gawaina se skládají z mnoha oddělených textů, z nichž většina je pro normální hráče tajná. Hlavní částí jsou Základní pravidla, ta jsou veřejná. Ba co víc, jejich znalost je od hráčů vyžadována. Další skupinou textů jsou příručky povolání. Ty jsou tajné, měli by je dostávat jen příslušníci jednotlivých povolání. Mezi další tajné texty patří Kniha tvůrce, Bestiář a Pokyny pro organizátory. Kniha tvůrce je nejrozsáhlejší a nejdůležitější text.

Pro rozdělenost a tajnost pravidel je velmi obtížné je vydat. Pracuje se na tom, ale zatím to vydané není. Hlavní obtíž (kromě finančních okolností) spočívá v tom, že po vydání by se naprostá většina tajných textů stala veřejnými. Ze stejných důvodů na těchto stránkách najdete jen Základní pravidla.

Některé principy pravidel

Hraje se poctivě. Pravidla s tím počítají. Není problém při hře podvádět (ačkoliv se kontrolou dá podvodům zamezit), ale o tom to není. Kdo podvádí, ten si většinou nezahraje.

Proti hráčům vždy stojí organizátor, které mu by nemělo vadit, že umře. Hra je konstruovaná tak, že nikdy nestojí dva motivovaní hráči proti sobě. Ti by se totiž mohli pohádat. Samozřejmě, že jenom hypoteticky. Ale v tažení se to neriskuje.

Základní pravidla jsou stylisticky psána pro hráče. Některé věty v nich pro organizátory zřejmě neplatí.

Pravidla jsou tajná, jednak aby mohli hráči být překvapeni a aby měli v něčem nad svými spoluhráči navrch.

Vývoj pravidel

Přemýšlíme o jedech, pastích a kouzlech, o nových povoláních a o nových systémech hry. Jedním z nových systémů je Trojzubec.

Trojzubec

Trojzubec je jiná hra, která se od Gawaina v mnohém odlišuje, třebaže s ním sdílí systém boje a kouzlení. Jde o strategickou bitvu dvou stran proti sobě. Napsali jsme pravidla.


Gawain, fantasy hra naživo: www.gawain.pc-slany.cz
Na hlavní stránku - Píše Yuhů - Mail: dusan@pc-slany.cz
Smrt vtipným skřetům!